Investičné príležitosti

Ročne pripravujeme a otvárame cca 1 až 3 investičné roundy. Ich počet a objem závisí od aktuálnej situácie, kvality dostupných projektov, veľkosti apetítu skupiny a ďalších faktorov. Do menších investičných roundov investujeme najmä vlastné financie skupiny. Do investičných kôl sa však môžu zapojiť aj ďalší externí Investori (fyzické osoby alebo firmy). Po vyhodnotení a výbere projektov sú pre každý investičný round finalizované podmienky pre vstup do investičného roundu a je spracovaná podporná dokumentácia. Detaily ohľadne investičnej stratégii sa obvykle diskutujú medzi akcionármi v rámci podujatí organizovaných investičným klubom. Priemerné ročné zhodnotenie kapitálu je obvykle na úrovni 6-18% pa, investičný horizont predstavuje cca 3 až 6 rokov, investičný kupón respektíve hodnota akcie je navrhovaná individuálne v rozsahu cca 2 až 200 tis EUR. Preferujeme projekty s menším rizikom a v rámci stratégie používame viaceré nástroje na zabezpečenie.

Akcionári a aj externí Investori majú možnosť sa oboznámiť s konkrétnymi podmienkami pre investičný round a dokumentáciou. Pre zatraktívnenie tohto procesu sme v roku 2014 založili občianske združenie = Klub Obchodných spojení (skratka BCC, business connection club, www.bcclub.sk). Klub organizuje stretnutia investorov a záujemcov o investovanie. V rámci klubovej činnosti sa preberajú aktuálne projekty, nové príležitosti a ďalšie plány skupiny. Stretnutia sa môžu zúčastniť iba aktuálni akcionári, členovia investičného klubu a ich vopred pozvaní hostia. Akcie sa organizujú formou osobných stretnutí (biznis raňajky respektíve podvečerný networking spojený s ochutnávkou vína). Niektoré stretnutia sú organizované aj formou konferenčných hovorov. Klub a jeho členovia získavajú detailné informácie, prinášajú ďalšie nové podnety a poskytujú spätnú väzbu na pripravované investičné zámery a prebiehajúce projekty. Okrem networkingu, Klub organizuje kultúrne podujatia zamerané na podporu kultúry a umenia.

V prípade záujmu o investovanie prostredníctvom investičných Roundov alebo ak máte záujem sa zúčastniť akcie organizovanej investičným Klubom, kontaktujte Administrátora respektíve Klub.

Administrátorom je spoločnosť PFCEU s.r.o. ktorá vykonáva všetky činnosti spojené s administráciou a manažovaním Investorov na základe osobitnej zmluvy s GTF GROUP j.s.a. a BCC.

Kontaktné údaje: info@profc.eu, +421 917 717 006, www.profc.eu

Investičné kolá

Round Štart Uzavretie Stav TYP Obdobie Objem ISIN Výnos Infolist
Round 01 1.5.2022 15.6.2022 Ukončené cloan 2 50 50/50
Round 02 1.10.2022 31.12.2022 Ukončené p_akcie 5 500 SK1000026171 75/25
Round 03 1.3.2023 25.4.2024 Prebieha dlhopis 5+1 8000 SK4000022554 7,11%pa +P1+P2+P3 Teaser 03
Round 04 25.3.2023 25.5.2024 Prebieha dlhopis 5+1 990 SK4000022695 7,00%+P1 Teaser 04
Round 05 Pripravujeme 4000
Round 06 Pripravujeme 990