Spoločnosť GTF GROUP j.s.a. vznikla v roku 2020 odčlenením od firmy PFCEU s.r.o., ktorá od roku 2006 pôsobí na trhu ako poradca pre TOP manažment a vlastníkov firiem podnikajúcich v oblastiach priemyselnej výroby, energetiky a informačných technológií. K rozdeleniu došlo na základe rozhodnutia akcionárov s cieľom vytvoriť nový subjekt, ktorý by zabezpečoval zhodnocovanie najmä vlastného kapitálu skupiny. Ďalším zámerom bolo umožniť externým investorom investovať a zhodnotiť kapitál prostredníctvom pripravených investičných roundov.

Jednotlivé investičné roundy majú interne nastavené oddelené účtovné operácie a evidencie. Preto, pre každý round, je možné sledovať a riadiť: cash flow pre jednotlivé projekty, náklady na správu majetku, generovanie pridanej hodnoty a kontrolovať vyplácanie výnosov akcionárom. Ročný výnos portfólia sa pohybuje v závislosti od situácie na trhu od 6% do 18% pa. Investujeme do overených vecí, žiadne komplikované a riskantné investície.

Vďaka dlhoročným biznis kontaktom monitorujeme na trhu CEE viaceré perspektívne projektové zámery. Ročne predstavujú tieto príležitosti objem viac ako 50mil EUR. Ďalší rozvoj a rast skupiny je postavený aj na schopnosti tímu adresovať tieto príležitosti a pre vybrané projekty zabezpečiť financovanie.

Financie smerujeme hlavne do dvoch oblastí: Reality a Priemysel. Oblasť „Real estate“ sa zameriava na rezidenčné projekty, development obchodno-priemyselných objektov a/alebo pozemkov. Významnú časť tvorí obnova bytoveho fondu, zvyšovanie kvality a energetickej efektívnosti priestorov a objektov. Oblasť „Industry“ sa zameriava na moderné výrobné technológie a energetiku. Pre zhodnotenie finančných prebytkov využívame aj doplnkovú Oblasť „Digital“. Táto sa zameriava na zhodnotenie v aktívach typu menové páry, akcie, dlhopisy a indexy.

Kombináciou týchto Oblastí diverzifikujeme investičné riziko a dosahujeme primeraný výnos nad hranicou inflácie. Výnosy z Portfólia projektov pravideľne prerozdeľujeme v podobe výnosov respektíve dividend jednotlivým akcionárom a to na základe podmienok definovaných v stratégii pre každý investičný round.

Ročne plánujeme realizovať 1 až 3 investičné roundy, podľa aktuálnej situácie, apetítu skupiny a kvality nových investičných príležitostí.

Ing. Radovan Lucina, MBA, CPRM
Predseda predstavenstva GTF GROUP j.s.a.